Общи условия за ползване

 НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ОТ ТЪРГОВЕЦА УСЛУГИ

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които ТЪРГОВЕЦЪТ – ПАГА 1995 ЕООД , ЕИК 206399791, със седалище – гр. Пловдив, жк. Тракия, вх.3, ап.1, ап.27, предоставя услуги на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ/КЛИЕНТИТЕ  всеки, който е заредил в Интернет страницата www.pagashop.com. Тези условия обвързват всички потребители.

1.2 ПАГА 1995 ЕООД има пълните права по всяко време да променя интернет сайта www.pagashop.com и начините за достъп до него.

1.3 Всеки ПОТРЕБИТЕЛ, който използва уеб сайта www.pagashop.com- онлайн магазин за продажба на дамски дрехи, аксесоари ,бижута и сувенири и регистрира поръчка чрез него , се счита, че приема , съгласен е и се задължава да спазва настоящите Общи условия и  Политика за поверителноствъв връзка с обработването на лични данни.

1.4 Продуктите, които се намират на интернет страницата на www.pagashop.com не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ продуктовата линия на ТЪРГОВЕЦА.

1.5 Договорният език е български, а плащанията ще бъдат извършвани в български левове.

II .ПОРЪЧКА НА СТОКИ

2.1 След кликане на бутона „Купи избраните“, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да закупи стоките, намиращи се в „Пазарската кошница“.

2.2 За осъществяване на поръчка до електронния магазин, е необходимо ПОТРЕБИТЕЛЯТ да посочи:

 

 • – Валиден e-mail адрес;
 • – Адрес за доставка на стоката и фактуриране;
 • – Лични данни – двете имена и телефон за контакт;
 • – Съгласие с общите условия и политика за поверителност във връзка с обработването на лични данни.

 

Това действие има правно обвързваща сила, ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава потвърждение за получена поръчка на посоченият e-mail адрес, с което се счита, че договорът е сключен, но това все още не задължава ТЪРГОВЕЦЪТ да достави поръчаната стока. 

2.3 В случай, че поръчаната стока е с изчерпана наличност, ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ в рамките на 2 раб. дни за това и ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не се съгласи поръчката да се отнесе за друга стока ,поръчката може да бъде анулирана. В случай, че е направен превод по сметката на ТЪРГОВЕЦА, сумата се възстановява на ПОТРЕБИТЕЛЯ до 14 работни дни от момента на анулиране на поръчката, по банков път на посочена от него банкова сметка.

2.4 Поръчки в електронния магазин pagashop.com се приемат 24 часа в денонощието, всеки ден. Поръчки се обработват от Понеделник до Петък от 9.00 до 18.00 часа.

2.5 Поръчки, направени и потвърдени от ТЪРГОВЕЦА до 14:00 ч., се обработват и изпращат на същия ден.

2.6 Поръчки,постъпили при ТЪРГОВЕЦА след 14:00 ч., се обработват на следващия работен ден.

2.7 ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да откаже направена поръчка, по телефона или чрез електронно писмо (имейл) до посочения в сайта имейл: shop@pagashop.com ,  без да е необходимо да упоменава причини за отказа, като каже или впише двете си имена и номера на поръчката.

III. ДОСТАВКА

3.1 ТЪРГОВЕЦЪТ потвърждава по e-mail или по телефона готовността си за доставка на стоката. След потвърждаване на готовност за доставка, стоката се предава на куриер, с което ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от риска, който се прехвърля върху куриера. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.

3.2 Срокът на доставка на стоката, считан от деня, следващ потвърждаването от страна на ТЪРГОВЕЦА на готовността за доставка, е до 3 работни дни за населени места където има офис на ЕКОНТ и до 5 раб. дни за населени места без офис на ЕКОНТ

Партньор на ПАГА 1995 ЕООД при доставката на стоки, поръчани в Интернет Магазина www.pagashop.com е Куриерска Фирма ЕКОНТ, като доставката се извършва в часовете между 10.00 и 17.30 часа.

3.3. Доставката се извършва на точно посоченият от ПОТРЕБИТЕЛЯ адрес или до офис на ЕКОНТ  в съответния град.

3.4 Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не осигури достъп и условия за предаване на стоката на посочения адрес в посочения срок или не отиде до посочения офис на ЕКОНТ да получи в срок стоката, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от задължението да изпълни заявената доставка.

3.5 При посочени неверни данни , сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката ТЪРГОВЕЦЪТ не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

3.6 При предаване на стоката ПОТРЕБИТЕЛЯТ или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката при доставка на посочения от ПОТРЕБИТЕЛЯ адрес.

Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от ПОТРЕБИТЕЛЯ или упълномощено от него лице. Евентуални дефекти и други щети следва да бъдат съобщавани незабавно на ТЪРГОВЕЦА.

3.7 При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и ПОТРЕБИТЕЛЯТ дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯ не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.

IV. ЦЕНИ И ПЛАЩАНЕ

4.1 Цените, посочени на сайта са крайни с ДДС и включват опаковане и транспортиране до офис на Куриерската Фирма. Цената на Куриерската услуга е фиксирана в рамките на Република България . В случай, че стоките се изпращат извън територията на Република България, ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да заплати всички митнически и др. такси, свързани с износа.

4.1 Заплащането на поръчаната стока може да се извърши по три начина, като и в трите случая , сумата за заплащане е една и съща и включва стойността на стоката + стойност на куриерската услуга..

4.1.1 С „наложен платеж“ – плащане в брой на куриера при доставката;

4.1.2 Банков превод;

4.1.3 Дебитна/Кредитна карта.

V. РЕКЛАМАЦИИ И ВРЪЩАНЕ

5.1 ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на рекламация при несъответствие на стоката с договореното между страните по договора за продажба, изразяващо се в :

 

 • – констатирани липси;
 • – дефекти на стоката;
 • – несъответствие с обявения размер;
 • – несъответствие с обявената търговска марка или други характеристики на стоката.

 

 • Рекламацията се предявява до 14 работни дни след закупуването на стоката, чрез изпращане на e-mail или свързване по телефона с консултант на ТЪРГОВЕЦА .

5.2 Вариантът за обезщетяване на ПОТРЕБИТЕЛЯ при рекламация е следният: връщане на стоката за сметка на ТЪРГОВЕЦА до 14 дни и възстановяване на платената цена в срок до 3 работни дни считано от деня на обратно получаване от ТЪРГОВЕЦА на върнатата стока.

5.3 Връщането на стоката при несъответствие и извън случаите на несъответствие с договореното по договора за продажба се осъществява в срок до 7 дни считан от датата на получаване на стоката от Клиента до датата на предаване на стоката на куриера за връщане, като са спазени следните условия:

 

 • – Ненарушен търговски вид (стоката не е скъсана, надраскана, носена, прана, гладена).
 • – Не са налице повреди, причинени от неправилна употреба.
 • – Запазена оригинална опаковка, етикети, консумативи и аксесоари, в случай, че е имало включени такива.

 

 • 5.4 При връщане на стоката извън случаите на несъответствие по договора за продажба, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ е заплатил стоката , му се възстановява платената сума за стойността на стоката, по посочена от него банкова сметка в срок до 3 работни дни от датата на обратно получаване в склада на ТЪРГОВЕЦА. Суми не се възстановяват докато стоката не бъде получена обратно от ТЪРГОВЕЦА. Връщането на стоката става на адреса изписан на разписката, с която е получена.

5.5 Транспортните разходи при връщане или замяна на стока са за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ и в двете посоки, освен в случаите, когато замяната е по вина на ТЪРГОВЕЦА.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА

6.1 ПОТРЕБИТЕЛЯТ има възможност да разглежда и да поръчва обявените стоки на Интернет магазина www.pagashop.com.

6.2 ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да се информира за състоянието на своята поръчка.

6.3 ПОТРЕБИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да уведомява ТЪРГОВЕЦА за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.

6.4 ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявения начин на страницата www.pagashop.com.

6.5 Всеки ПОТРЕБИТЕЛ, независимо дали е клиент на ТЪРГОВЕЦА, се задължава при ползване на услугите:

 

 • – да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;
 • – да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
 • – да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
 • – да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от ТЪРГОВЕЦА услуги;
 • – да уведомява незабавно ТЪРГОВЕЦА за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
 • – да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол („троянски коне“),компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер; 
 • – да не извършва злоумишлени действия; 

 

6.6 ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна, същата се счита за възмездна.

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

7.1 ТЪРГОВЕЦЪТ няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който ПОТРЕБИТЕЛИТЕ използват предоставяните стоки и услуги.

7.2 ТЪРГОВЕЦЪТ има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на /името на сайта/.

7.3 ТЪРГОВЕЦЪТ има право по всяко време, по собствена преценка да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта без уведомяване на ПОТРЕБИТЕЛЯ, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност спрямо ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, променянето или ограничаването на услугите, изтриването или неточността на материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез www.pagashop.com.

7.4 ТЪРГОВЕЦЪТ след получаване на плащането се задължава да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката) или да информира ПОТРЕБИТЕЛЯ за други обстоятелства относно заявката му..

7.5 ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да направи отказ от доставка на заявена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на 2 раб. дни ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от ПОТРЕБИТЕЛЯ електронен адрес или на посочения телефонен номер.

7.6 ТЪРГОВЕЦЪТ има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите ПОТРЕБИТЕЛИ /клиенти, независимо дали са регистрирани.

www.pagashop.com има право да изпраща рекламни съобщения под формата на електронен бюлетин (newsletter) на посочения e-mail адрес от потребители. Потребители имат право да се отпишат доброволно от получаване на рекламни съобщения, като за целта кликнат на линк, който се намира на някой от получените от тях електронни бюлетини. Потребителят има право да се ползва от всички права посочени в Политика за поверителност във връзка с обработването на лични данни.

7.7 ТЪРГОВЕЦЪТ събира и използва информацията за ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, за да подобрява предлаганите услуги и в съответствие с Политика за поверителност във връзка с обработването на лични данни. Всички цели, за които ТЪРГОВЕЦЪТ ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави. Информацията по предходния член може да бъде използвана от ТЪРГОВЕЦА, освен в случай на изрично несъгласие на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

7.8 ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – включително случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ТЪРГОВЕЦА.

7.9 Интернет магазина www.pagashop.com, както и  цялата информация публикувана на сайта e собственост на ТЪРГОВЕЦА – ПАГА 1995 EООД .

7.10 ТЪРГОВЕЦЪТ – ПАГА 1995 EООД дава съгласието си Потребители и собственици на други сайтове да публикуват връзки към онлайн магазина www.pagashop.com.

7.11 Копирането на информация от сайта www.pagashop.com и поставянето й в други сайтове или онлайн магазини става само с писменото съгласие на ПАГА 1995 ЕООД, или с изрично цитиране на източника по следният начин „Източник: www.pagashop.com,като задължително е включен линк към онлайн магазина.

VIII. ЛИЧНИ ДАННИ

8.1 ТЪРГОВЕЦЪТ гарантира на своите ПОТРЕБИТЕЛИ конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия и Политика за поверителност във връзка с обработването на лични данни. ТЪРГОВЕЦЪТ защитава личните данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е предоставил неверни данни.

При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, ТЪРГОВЕЦЪТ може да използва личните данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ за целите, предвидени в договора.

Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

9.1 ТЪРГОВЕЦЪТ има право по всяко време да променя характеристиките на предоставяните стоки и услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да уведоми ПОТРЕБИТЕЛЯ за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то ТЪРГОВЕЦЪТ има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

9.2 Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на ТЪРГОВЕЦА, съобразно българското законодателство.

Продукти в кошницата
Close Любими
Категория