I. OBIECT

Art. 1. Prezentele condiţii generale sunt dedicate reglementării relaţiilor dintre „Paga 1995” SLR, CUI 206399791, având sediul şi adresa de management: Bulgaria, or. Plovdiv, cartier: Trakiya, scara 3, ap. 1, ap. 27 numită în continuare în scopul conciziei FURNIZOR şi clienţii numiţi UTILIZATORI, ai platformei de comerţ electronic PAGASHOP.COM, numită în continuare „PAGASHOP.COM”.

ІІ. DATELE FURNIZORULUI

Art. 2. Informaţii în conformitate cu Legea privind comerţul electronic şi Legea privind protecţia consumatorilor:

1. Denumirea furnizorului „Paga 1995” SLR

2. Sediul şi adresa de management: Bulgaria, or. Plovdiv, cartier: Trakiya, scara 3, ap. 1, ap. 27

3. Adresa la care se îndeplinesc activităţile specifice de birou şi adresă la care se vor trimite sesizările şi plângerile utilizatorilor: Bulgaria, or. Plovdiv, cartier: Trakiya, scara 3, ap. 1, ap. 27 

4. Date de corespondenţă Bulgaria, or. Plovdiv, cartier: Trakiya, scara 3, ap. 1, ap. 27, nr. telefon +359877044240 

5. Înregistrarea în registrele publice: CUI 206399791, Număr de ordine operator de date cu caracter personal: nr. 287169

6. Organe de supraveghere:

(1) Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
Adresa: 28-30 G-ral Gheorghe Magheru Bld., District 1, post code 010336, Bucharest, Romania
tel: +40.318.059.211
Email: anspdcp[at]dataprotection.ro
Site web: https://www.dataprotection.ro/

(2) Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor:
Adresa: Bucuresti, Bulevardul Aviatorilor nr. 72, sector 1, cod postal 011865
tel: 021/9551
Site web: https://anpc.ro/

7. Înregistrare în scopuri de TVA nr. BG 206399791

III. CARACTERISTICILE PLATFORMEI

Art. 3.  PAGASHOP.COM este o platformă de comerţ electronic accesibilă la adresa de internet: http://www.PAGASHOP.COM, prin care Utilizatorii au posibilitatea de a încheia contracte de vânzare-cumpărare şi de livrări pentru bunurile oferite pe platforma Furnizorului, inclusiv referitor la următoarele:

1. Să efectueze înregistrarea şi crearea profilului pentru previzualizarea magazinului electronic al Furnizorului şi folosirea serviciilor suplimentare pentru punerea la dispoziţie de informaţii

2. Să previzualizeze bunurile, caracteristicile acestora, preţurile şi condiţiile de livrare;

3. Să încheie cu furnizorul contracte de vânzare-cumpărare şi livrare a bunurilor oferite pe platforma PAGASHOP.COM;

4. Să efectueze orice fel de plăţi în legătură cu contractele încheiate inclusiv prin mijloace electronice de plată.

5. Să primească informaţii despre mărfurile noi oferite de Furnizor pe platforma PAGASHOP.COM;

6. Să efectueze declaraţii electronice în legătură cu încheierea sau aducerea la îndeplinire a contractelor cu Furnizorul pe platforma PAGASHOP.COM prin interfaţa paginii pe PAGASHOP.COM accesibilă pe Internet;

7. Să fie înştiinţaţi despre drepturile lor prevăzute de lege, predominant prin interfaţa platformei PAGASHOP.COM pe Internet;

8. Să-şi exercite dreptul la refuz în situaţiile în care acesta este aplicabil, conform Legii pentru protecţia consumatorilor.

Art. 4. Furnizorul pe platforma PAGASHOP.COM organizează livrarea bunurilor şi garantează drepturile Utilizatorilor prevăzute de lege acţionând cu bună credinţă, aplicând criteriile şi condiţiile acceptate în practică, în dreptul din domeniul consumului sau comerţului;

Art. 5. (1) Utilizatorii încheie cu Furnizorul pe platforma PAGASHOP.COM un contract de vânzare-cumpărare a bunurilor, pe adresa: http://www.PAGASHOP.COM. Contractul va fi încheiat în limba română şi va fi salvat în baza de date a Furnizorului pe platformă.

(2) În virtutea contractului de vânzare-cumpărare de bunuri încheiat cu Utilizatorii, Furnizorul de pe platforma PAGASHOP.COM se obligă să organizeze livrarea şi transferul proprietăţii către Utilizator a bunurilor solicitate de cel din urmă prin interfaţa platformei. Utilizatorii au dreptul să modifice erorile apărute în cadrul introducerii informaţiilor nu mai târziu de trimiterea solicitării pentru încheierea contractului către Furnizor pe platforma PAGASHOP.COM.

(3) Utilizatorii plătesc Furnizorului pe platforma PAGASHOP.COM o remuneraţie pentru bunurile livrate, în conformitate cu condiţiile stabilite pe platforma PAGASHOP.COM şi în conformitate cu prezentele condiţii generale. Remuneraţia este în cuantumul preţului anunţat pe platforma PAGASHOP.COM. În cazul unei greşeli tehnice în preţ Furnizorul de îndată îl va înştiinţa pe Utilizator privind preţul corect al produsului şi are dreptul să refuze comanda făcută din cauza scrierii greşite a preţului real al produsului.

Art. 6. (1) Utilizatorul şi Furnizorul pe platforma PAGASHOP.COM sunt de acord că toate declaraţiile făcute între ei în legătură cu încheierea şi aducerea la îndeplinire a contractului de vânzare-cumpărare pot fi făcute pe cale electronică şi prin declaraţii electronice în sensul Legii privind documentul electronic şi semnătura electronică şi conform art. 11 din Legea privind comerţul electronic.

(2) Se presupune că declaraţiile electronice făcute de către Utilizatorii site-ului sunt făcute de către persoanele menţionate în datele puse la dispoziţie de către Utilizator în momentul efectuării înregistrării, în situaţia în care Utilizatorul a introdus numele şi parola de acces respective.

IV. ÎNREGISTRARE ÎN VEDEREA FOLOSIRII PAGASHOP.COM

Art. 7. (1) Pentru ca Utilizatorul să folosească PAGASHOP.COM în vederea încheierii contractelor de vânzare-cumpărare de bunuri, Utilizatorul urmează a introduce numele şi parola pentru accesul la distanţă pe care le-a ales, sau să se legitimeze prin profilul său de facebook sau google, prin care se consideră că a acceptat prezentele condiţii generale. Acceptarea acestor condiţii generale se efectuează şi la finalizarea fiecărei comenzi din partea Utilizatorului.

(2) Numele de utilizator şi parola pentru acces la distanţă vor fi setate de către Utilizator prin efectuarea înregistrării on-line pe site-ul Furnizorului în platforma PAGASHOP.COM, în conformitate cu procedura descrisă în acesta. Utilizatorii au dreptul să efectueze comenzi pentru livrarea de bunuri şi prin profilurile lor în reţelele de socializare facebook şi google.

(3) Prin comletarea datelor lor în coşul de cumpărături şi prin apăsarea butonului „Comandă”, Utilizatorul declară că a luat la cunoştinţă aceste condiţii generale, că este de acord cu conţinutul lor şi că se obligă să le respecte necondiţionat.

(4) Furnizorul confirmă comanda plasată de Utilizator prin e-mail. Va fi creat un cont al Utilizatorului şi între acesta şi Furnizor se nasc relaţii contractuale.

(5) La efectuarea înregistrării sau la plasarea comenzii, Utilizatorul se obligă să pună la dispoziţie date corecte şi actuale. Utilizatorul se obligă ca la schimbarea sau modificarea datelor menţionate în înregistrare sau în comandă, să le actualizeze în timp util.

V. PAŞI TEHNICI PENTRU ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE VÂNZARE-CUMPĂRARE

Art. 8. (1) Utilizatorii folosesc mai ales interfaţa paginii Furnizorului de pe platforma PAGASHOP.COM pentru a încheia contracte de vânzare-cumpărare a bunurilor oferite de către furnizori pe platforma PAGASHOP.COM.

(2) În cazurile în care se va face comanda de bunuri fără efectuarea înregistrării din partea Utilizatorului, cel din urmă acceptă prezentele condiţii generale în momentul finalizării şi prin finalizarea comenzii.

Art. 9. Utilizatorii vor încheia contractul de vânzare-cumpărare a bunurilor pe platforma PAGASHOP.COM prin următoarea procedură:

(1) Se va accesa sistemul pentru plasarea comenzilor pe platforma PAGASHOP.COM.

(2) Se vor selecta unul sau mai multe bunuri din cele oferite de către Furnizor pe platforma PAGASHOP.COM şi acestea vor fi adăugate la lista de cumpărături.

(3) Vor fi puse la dispoziţie datele necesare în vederea individualizării Utilizatorului ca fiind parte contractuală..

(4) Vor fi puse la dispoziţie date în vederea finalizării comenzii;

(5) Va fi aleasă o variantă şi un moment pentru efectuarea plăţii preţului.

(6) Va fi confirmată comanda;

VI. CONŢINUTUL CONTRACTULUI

Art. 10. (1)  Furnizorul şi Utilizatorii vor încheia contracte separate pentru vânzare-cumpărarea bunurilor solicitate de către Utilizatori indiferent de faptul că bunurile respective sunt alese printr-o singură declarație electronică şi dintr-o singură listă cu bunuri de cumpărat.

(2)  Furnizorul poate organiza împreună şi simultan livrarea bunurilor comandate prin contractele separate de vânzare-cumpărare.

(3) Drepturile Utilizatorilor în legătură cu bunurile livrate se vor exercita separat pentru fiecare contract de vânzare-cumpărare. Exercitarea drepturilor în legătură cu bunurile livrate nu afectează şi nu are efecte asupra contractelor de vânzare-cumpărare ale celorlalte bunuri. În cazul în care Utilizatorul are calitatea de Utilizator în sensul Legii privind protecţia utilizatorilor, exercitarea dreptului la renunţare la contractul de vânzare-cumpărare a unui anumit bun nu afectează contractele de vânzare-cumpărare ale restului bunurilor livrate utilizatorului. Utilizatorii beneficiază de garanţia legală de conformitate a bunurilor, în baza contractului de vânzare-cumpărare.

(4) În cazul livrării de bunuri livrate promoţional împreună cu restul obiectelor în set, se vor aplica preferenţial regulile de livrare şi retur al setului respectiv, aşa cum sunt anunţate pe profilul bunului respectiv în magazinul electronic.

Art. 11. În cadrul exercitării drepturilor contractuale de vânzare-cumpărare Utilizatorul este obligat să indice exact şi fără echivoc contractul şi marfa în privinţa cărora se exercită drepturile.

Art. 12. (1) Utilizatorul poate plăti preţul integral pentru contractele separate de vânzare-cumpărare la plasarea comenzii sau la livrarea bunurilor.

(2) În privinţa bunurilor livrate promoţional împreună cu alte bunuri în set, preţul pentru set se referă numai la integritatea sa şi nu poate fi împărţit pe părţi din set.

(3) În cazul în care Furnizorul acceptă returul unuia dintre bunuri din setul prevăzut de alin. 2, Utilizatorul are dreptul să-i fie returnată suma pentru bunurile returnate din set care sumă este proporţională cu raportul între preţurile bunurilor din setul oferit prin magazinul electronic al Furnizorului în situaţia în care aceste bunuri nu se oferă în set.

VII. CLAUZE SPECIALE APLICABILE PERSOANELOR CARE AU CALITATEA DE UTILIZATOR ÎN SENSUL LEGII PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR

Art. 13. Regulile prezentei secţiuni nr. VII din aceste Condiţii generale se vor aplica numai Utilizatorilor pentru care potrivit datelor oferite la încheierea contractului de vânzare-cumpărare sau la înregistrarea la PAGASHOP.COM se poate trage concluzia că sunt utilizatori în sensul Legii privind protecţia utilizatorilor, în sensul Legii privind comerţul electronic şi/sau în sensul Directivei 2011/83/UE a Parlamentului european şi a Consiliului din 25.10.2011.

Art. 14. (1) Caracteristicile de bază ale produselor oferite de către Furnizor pe platforma PAGASHOP.COM sunt definite pe profilul fiecărui produs de pe platforma PAGASHOP.COM.

(2) Preţul produselor cu toate taxele şi impozitele incluse va fi stabilit de către Furnizor pe platforma PAGASHOP.COM în profilul fiecărui produs de pe platforma PAGASHOP.COM.

(3) Valoarea cheltuielilor poştale sau de transport care nu sunt incluse în preţul produselor va fi stabilit de către Furnizor pe platforma PAGASHOP.COM şi va fi pus la dispoziţie ca informaţie către Utilizatori la selecţia bunurilor în vederea încheierii contractului de vânzare-cumpărare.  

În cazul în care un anumit Utilizator nu ia în primire mai mult de o singură dată bunurile trimise, Furnizorul îşi rezervă dreptul să:

– calculeze cheltuieli de transport în sarcina Utilizatorului la fiecare comandă ulterioară a acestuia;

– să nu ofere dreptul la renunţare de la bunurile achiziţionate pentru un termen de mai mult de 14 zile;

– să nu ofere cadouri cu următoarele comenzi ale Utilizatorului;

– să refuze „Protecţia de preţ” în cazul în care Utilizatorul o invocă pe aceasta.

(4) Modalităţile de plată, de livrare şi de aducere la îndeplinire a contractului vor fi determinate în prezentele condiţii generale şi în informaţia pusă la dispoziţia Utilizatorului prin mecanismele de pe platforma  PAGASHOP.COM.

(5) Informaţia pusă la dispoziţia Utilizatorilor în conformitate cu articolul acesta este actuală în momentul vizualizării acesteia pe platforma PAGASHOP.COM înainte de încheierea contractului de vânzare-cumpărare.

(6) Utilizatorii sunt de acord că toată informaţia prevăzută şi solicitată conform Legii pentru protecţia consumatorilor poate fi pusă la dispoziţie prin interfaţa platformei PAGASHOP.COM sau prin poşta electronică.

Art. 15. (1) Utilizatorul este de acord că furnizorii de pe platforma PAGASHOP.COM au dreptul să primească plata în avans pentru contractele de vânzare-cumpărare şi livrare de bunuri încheiate cu utilizatorul.

(2) Utilizatorul alege independent dacă va plăti furnizorului pe platofrma PAGASHOP.COM preţul pentru livrarea produselor înainte sau în momentul livrării acestora.

(3) În cazul în care valoarea comenzii Utilizatorului este egală cu sau depăşeşte 5 000 RON, plata se va efectua numai printr-un virament sau prin depunere în contul curent al Furnizorului.

Art. 16. (1) Utilizatorul are dreptul ca fără să datoreze despăgubire sau penalităţi şi fără să menţioneze un motiv anume, să renunţe la contractul încheiat în termen de 30 de zile începând din data primirii bunurilor de către Furnizor prin formularul unic de renunţare la contract, formular disponibil pe pagina Furnizorului din platforma PAGASHOP.COM la adresa din Anexa nr. 1 la prezentele condiţii generale sau prin modulul specificat pe site-ul Furnizorului. Informaţii privitoare la exercitarea dreptului la renunţare sunt accesibile la adresa din Anexa nr. 2 la prezentele Condiţii generale.

(2) Dreptul la renunţare prevăzut de alin. 1 nu va fi aplicat în următoarele cazuri:

1. pentru livrarea de bunuri perfecţionate la comanda utilizatorului sau în conformitate cu solicitările sale individuale;

2. pentru livrarea de bunuri care prin natura lor pot suferi de reducerea calităţii sau sunt uşor perisabile;

3. pentru livrarea bunurilor sigilate care sunt desigilate după livrare şi nu pot fi returnate din motive legate de igienă sau de protecţia sănătăţii;

4. pentru livrarea bunurilor care după livrare şi din cauza naturii lor s-au amestecat cu alte bunuri de care nu pot fi separate;

5. pentru livrarea înregistrărilor audio sau video sigilate sau a soft-ului sigilat de calculator care au fost desigilate după livrare, inclusiv coduri de activare a anumitor licenţe de soft, funcţii în soft sau mijloace virtuale de plată. Aducerea la îndeplinire a contractului de livrare a înregistrărilor video sau audio sau a soft-ului sigilat de calculator (incl. coduri de conţinut şi conţinut digital care nu vin pe suport material) care sunt listate după livrare, începe din momentul listării şi utilizatorul îşi pierde dreptul la renunţare, exprimându-şi explicit consimţământul.

6. pentru livrarea de ziare, reviste sau alte materiale cu caracter periodic, cu excepţia contractelor de abonament pentru livrarea acestor ediţii;

(3) În situaţia în care furnizorul de pe platforma PAGASHOP.COM nu şi-a adus la îndeplinire obligaţiile referitoare la punerea la dispoziţie a informaţiilor stabilite în Legea pentru protecţia utilizatorilor, Utilizatorul are dreptul să renunţe la contractul încheiat cu acesta în termen de până la un an de zile şi 14 zile începând din data primirii bunurilor. În situaţia în care informaţia este pusă la dispoziţia utilizatorului în termenul de renunţare, cel din urmă începe să curgă din data punerii la dispoziţie a informaţiei. Utilizatorul are dreptul să-şi exprime dreptul la renunţare conform prezentului articol în mod direct la Furnizor prin formularul unic de renunţare de contract accesibil pe pagina web a Furnizorului de pe platforma PAGASHOP.COM la adresa indicată în Anexa nr. 1 la prezentele condiţii generale.

(4) În momentul în care Utilizatorul şi-a exercitat dreptul la renunţare la distanţă la contract sau la renunţare la contract în afara obiectului comercial, Furnizorul va restitui toate sumele primite de către utilizator, fără întârzieri nejustificate şi nu mai târziu de 14 zile începând din data la care a fost înştiinţat privind hotărârea utilizatorului să renunţe la contract. Furnizorul va returna prin virament bancar sumele primite cu excepţia situaţiei în care utilizatorul nu şi-a exprimat expres dorinţa, pentru utilizarea unui alt mijloc de plată, iar prezenta afirmaţie se aplica în cazul în care dreptul de renunţare este exercitat în termen de 14 zile de la primirea mărfii.

În cazul în care dreptul la renunţare este exercitat după a 14-a zi de la primirea mărfii, până la a 30-a zi de la primire, sumele plătite pentru mărfuri sunt rambursate numai sub formă de credit în profilul personal al Utilizatorului de pe site-ul Furnizorului. În cazul în care utilizatorul doreşte ca sumele pentru renunţare din Contractul exercitat în termen de 14 zile de la primirea mărfurilor să fie restituite prin mandat poştal/virament de bani, taxa aferentă acestor servicii pe care curierul/operatorul poştal respectiv le va calcula, vor fi suportate de utilizator şi vor fi stabilite de către curierul/operatorul poştal respectiv. Furnizorul nu poate exercita orice fel de influenţă asupra acestei taxe, nu o stabileşte pe aceasta şi nici nu beneficiază de taxa respectivă în nici o modalitate.

(5) La exercitarea dreptului la renunţare, cheltuielile de returnare a bunurilor livrate vor fi suportate de utilizator în temeiul art. 55, alin. 2 din Legea privind protecţia consumatorilor. Furnizorul nu are obligaţia să restituie nici cheltuielile suplimentare ocazionate de prima livrare a bunurilor, în situaţia în care utilizatorul a selectat în mod explicit o modalitate de livrare ce diferă de livrarea standard gratuită oferită de către Furnizor.

(6) Utilizatorul se obligă să păstreze bunurile primite de Furnizor din platformă şi să asigure păstrarea calităţii şi siguranţei acestora pe durata termenului prevăzut de alin. 1.

(7) Utilizatorul îşi poate exercita dreptul la renunţare de la contractul încheiat cu Furnizor, prin trimiterea unei declaraţii scrise către Furnizor prin formularul standard de renunţare la contract, formular ce este disponibil la adresa: pe platforma PAGASHOP.COM în Anexa nr. 1 la prezentele Condiţii generale sau prin modulul specificat pe site-ul Furnizorului. Bunurile urmează a se trimite fără plată prin ramburs la adresa Furnizorului, anume oraşulPlovdiv, cartier: Trakiya, scara 3, ap. 1, ap. 27. Bunurile trimise cu plata ramburs nu vor fi acceptate de Furnizor.

(8) În momentul în care furnizorul pe platforma PAGASHOP.COM nu a propus să strângă singur bunurile, acesta poate amâna plata sumelor către utilizator până în momentul în care va primi bunurile sau până în momentul în care utilizatorul nu pune la dispoziţie o dovadă că a trimis bunurile înapoi în funcţie de care dintre cele două evenimente are loc primul.

(9) În cazul în care se vor livra bunuri oferite în condiţii promoţionale – în set, împreună cu alte produse (a.z. bunuri bundle), la exercitarea dreptului la renunţare de către Utilizator în condiţiile acestui articol şi în conformitate cu prevederile Legii privind protecţia consumatorilor, Utilizatorului va fi restituit cuantumul respectiv redus din preţul individual al produsului, avându-se în vedere raportul între preţurile bunurilor din magazinul electronic în situaţia în care aceste bunuri nu sunt achiziţionate împreună (adică raportul între preţurile produselor, fără reducere).

(10) Indiferent de ipotezele expuse mai sus, Utilizatorul se obligă să returneze bunurile cu aspect comercial bun. Aspectul comercial înseamnă acel aspect exterior care permite vânzarea ulterioară a bunului respectiv, ca bun neutilizat. Scoaterea din ambalaj a bunurilor nu trebuie să fi produs înrăutăţirea vizibilă a aspectului comercial bun al bunurilor. În cazul în care aspectul comercial al bunurilor este înrăutăţit, Furnizorul are dreptul ca la discreţia sa să refuze acceptarea renunţării la contract sau să calculeze în sarcina Utilizatorului cheltuielile de readucere a bunului la aspectul comercial bun. În conformitate cu art. 55, alin. 4 din Legea pentru protecţia consumatorilor, Utilizatorul se face responsabil pentru valoarea diminuată a bunurilor, pricinuită printr-o încercare sau probare a bunurilor, cu scopul constatării caracteristicilor şi bunei funcţionări a acestora, care diferă de strictul necesar.

(11) În cazul în care se va exercita dreptul la renunţare în condiţiile prezentului articol, se consideră că Utilizatorul şi-a exercitat dreptul la renunţare în privinţa conţinutului – bonus care vine împreună cu marfa.

(12) Dreptul la renunţare se aplică şi cărţilor numai în cazul în care pe carte nu există urme de folosire şi cartea are aspectul comercial păstrat, iar în cazul în care cartea a fost ambalată cu folie – în cazul în care ambalajul nu este desigilat. Aducerea la îndeplinire a contractului în cazul cărţilor achiziţionate începe din momentul desigilării, moment în care utilizatorul îşi pierde dreptul la renunţare şi utilizatorul îşi exprimă în mod explicit acordul cu acest fapt.

(13) La returnarea bunurilor, Utilizatorul se obligă să le returneze împreună cu setul complet primit, precum şi cu toate documentele însoţitoare – bon fiscal, factură, proces verbal de primire-predare, carte de garanţie (în cazul în care s-au emis asemenea documente).

(14) În caz de returnare a bunurilor, Utilizatorul se obligă să restituie şi toate cadourile pe care le-a primit împreună cu bunurile comandate în cazul în care s-au trimis asemenea cadouri de către Furnizor.

VIII. ADUCEREA LA ÎNDEPLINIRE A CONTRACTULUI

Art. 17. (1) Termenul de livrare a bunurilor este stabilit pentru fiecare produs în parte la încheierea contractului cu utilizatorul respectiv prin site-ul web al Furnizorului de pe platforma PAGASHOP.COM. Referitor la fiecare bun concret Utilizatorul va fi înştiinţat imediat înainte de finalizarea comenzii pe platforma PAGASHOP.COM cu aproximaţie în câte zile va fi efectuată livrarea produselor comandate. Zilele necesare pentru livrarea comenzilor, menţionate pe platforma PAGASHOP.COM sunt orientative, Furnizorul neputând garanta pentru acestea, dar garantând că va face tot ce-i stă în putinţă pentru a livra bunurile în zilele menţionate.

(2) În cazul în care Utilizatorul şi Furnizorul pe platforma PAGASHOP.COM nu au stabilit un termen de livrare, termenul de livrare al bunurilor va fi de 30 de zile calendaristice, începând din data următoare celei în care utilizatorul a plasat comanda către Furnizor prin site-ul web al furnizorului pe platforma PAGASHOP.COM.

(3) În cazul în care Furnizorul pe platforma PAGASHOP.COM nu va putea onora contractul din cauza faptului că nu are pe stoc produsele comandate, acesta se obligă să-l înştiinţeze pe utilizator despre acest lucru şi să restituie sumele plătite de cel din urmă. În aceste cazuri Furnizorul nu va putea fi ţinut responsabil, în măsura în care l-a înştiinţat pe Utilizator despre cantităţile epuizate.

(4) Furnizorul poate refuza prelucrarea comenzii în situaţia în care există suspiciunea întemeiată că comanda nu este autentică, inclusiv, că nu a fost plasată de către Utilizatorul descris în comandă sau în situaţia în care produsul comandat nu este pe stoc din cauza epuizării cantităţii pe stoc sau din alte motive tehnice, în cazul acesta Furnizorul îl va înştiinţa pe Utilizator prin e-mail sau prin telefon şi va restitui sumele plătite de dânsul. Furnizorul poate renunţa la prelucrarea comenzii şi în cazul în care numărul sau volumul articolelor comandate depăşeşte consumul obişnuit în scopuri personale de către un client-utilizator în sensul Legii privind protecţia consumatorilor şi există temei pentru a se considera că comanda se plasează în scopuri comerciale şi nu este inclusă în domeniul vânzărilor şi cumpărărilor către utilizatorii finali.

(5) În cazul în care sunt furnizate date incorecte de către Utilizator – privind adresa de livrare şi telefon sau în cazul în care Utilizatorul este absent de la adresa de livrare a bunurilor din motive neimputabile Furnizorului, bunurile vor fi returnate şi vor rămâne în depozitele Furnizorului. În cazul respectiv bunurile nu vor fi rezervate pentru Utilizator cu excepţia cazului în care vor fi plătite în prealabil. În cazul în care bunurile sunt plătite în prealabil, acestea vor fi păstrate timp de 15 zile după returnare iar după expirarea acestui termen şi în cazul în care Utilizatorul nu le va căuta de la Furnizor, Furnizorul va returna plata primită, cu excepţia sumei cheltuite pentru livrare şi depozitare. În cazul în care se constată date incorecte sau greşite puse la dispoziţie de către Utilizator privind adresa de livrare, motiv pentru care bunurile vor fi trimise la adresa eronată, cheltuielile aferente serviciului de curierat pentru redirecţionarea expedierilor, vor fi suportate de Utilizator.

(6) În cazul în care bunurile nu vor fi livrate Utilizatorului în termenul de livrare indicat, Utilizatorului nu i se cuvine despăgubire. Motive care ar putea provoca întârzierea livrării înafara termenelor, în zile, indicate pe platforma  PAGASHOP.COM sunt: încărcare şi număr de comenzi în perioada respectivă ce depăşesc numărul mediu şi cel obişnuit pentru Furnizor; vina aparţine firmei de curierat spre exemplu organizarea în timp întârziat a curierului, supraîncărcarea curierului, probleme imprevizibile tehnice şi de ordin informaţional sau condiţii meteo ce împiedică curierul; probleme tehnice imprevizibile în furnizorii Furnizorului, de la care cel din urmă achiziţionează produsul; condiţii meteo precare şi alte circumstanţe şi evenimente de forţă majoră care ar împiedica activitatea organizaţională obişnuită a Furnizorului.

(7) În orice caz, Furnizorul garantează şi se angajează că va livra bunurile Utilizatorului cu o întârziere nu mai mare de 15 zile lucrătoare peste datele de livrare indicate cu titlu orientativ pe platforma PAGASHOP.COM

Art. 18. Furnizorul pe platforma PAGASHOP.COM se obligă să respecte toate prevederile stabilite de legislaţia bulgară privind etichetarea, publicitatea şi vânzarea suplimentelor alimentare.

Art. 19. Fiecare comandă este cu posibilitate de livrare gratuită, în acest scop aplicându-se condiţiile n privinţa termenului de livrare descrise în art. 17,alin. (1) din Condiţiile generale. În cazul în care o anumită comandă va fi redirecţionată suplimentar de către Utilizator sau în cazul în care va fi nevoie de o vizită ulterioară la adresa menţionată, condiţiile de livrare gratuită nu se vor aplica şi Utilizatorul va plăti preţul serviciului de livrare în cuantum integral şi conform tarifului stabilit de către curierul respectiv. Condiţiile de livrare gratuită nu se vor aplica şi în cazul în care Utilizatorul declară că doreşte o vizită la adresa de livrare într-o oră stabilită de acesta sau într-o anumită perioadă din zi.

Art. 20. (1) Utilizatorul trebuie să vizualizeze produsele în momentul livrării şi predării acestora şi în cazul în care acestea nu corespund cerinţelor să înştiinţeze despre acest fapt de îndată Furnizorul pe platforma PAGASHOP.COM.

(2) În cazul în care Utilizatorul nu-l va înştiinţa pe Furnizor pe platforma PAGASHOP.COM conform alin. 1, produsele se vor considera a fi recepţionate şi aprobate ca fiind corespunzătoare prevederilor, cu excepţia cazurilor de vicii ascunse.

(3) În cazul în care la livrarea produselor Utilizatorul înţelege să refuze recepţia, cheltuielile de transport în ambele direcţii vor fi suportate de acesta.

Art. 21. Furnizorul va asigura service-ul necesar pentru bunurile achiziţionate în conformitate cu prevederile secţiunii XIII. RECLAMAŢIILE.

Art. 22. Cu privire la cazurile nereglementate prin prezentul capitol, se vor aplica prevederile pentru vânzarea comercială stipulate de Codul Comercial şi de Legea privind protecţia consumatorilor.

IX. PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Art. 23. (1) Furnizorul pe platforma PAGASHOP.COM va întreprinde măsuri pentru protecţia datelor personale ale Utilizatorului, în conformitate cu Legea privind protecţia datelor cu caracter personal.

(2) Din motive de securitate a datelor cu caracter personal ale Utilizatorilor, Furnizorul PAGASHOP.COM va trimite datele respective numai prin adresa de e-mail care a fost indicată de către Utilizatori în momentul înregistrării.

(3) Furnizorul pe platforma PAGASHOP.COM are dreptul să stocheze date în dispozitivul digital informatic final al Utilizatorului cu excepţia cazurilor în care cel din urmă nu-şi va exprima explicit dezacordul.

(4) Utilizatorul sau Consumatorul este de acord că Furnizorul pe platforma PAGASHOP.COM are dreptul să trimită oricând mesaje electronice către Utilizator sau Consumator, inclusiv buletin on-line sau oferte de achiziţie de bunuri, pe perioada existenţei profilului Utilizatorului sau Consumatorului în magazinul electronic al Furnizorului pe platforma PAGASHOP.COM.

(5) Utilizatorul sau Consumatorul este de acord că furnizorul pe platforma PAGASHOP.COM are dreptul să strângă, să stocheze şi să prelucreze date despre comportamentul Utilizatorului sau Consumatorului manifestat în timpul folosirii magazinului electronic al Furnizorului pe platforma PAGASHOP.COM.

Art. 24. (1) În orice moment Furnizorul pe platforma PAGASHOP.COM are dreptul să solicite Utilizatorului să se legitimeze şi să certifice veridicitatea fiecăror date declarate în timpul şi în procesul înregistrării – circumstanţe şi date cu caracter personal.

(2) În cazul în care, dintr-un oarecare motiv, Utilizatorul a uitat sau şi-a pierdut numele de utilizator şi parola, Furnizorul pe platforma PAGASHOP.COM are dreptul să aplice politica anunţată „Procedură pentru nume de utilizator sau parolă pierdute sau uitate”

(3) În cazul în care vor exista incompletitudini cu privire la protecţia şi prelucrarea datelor cu caracter personal ale Utilizatorului, o descriere detaliată este disponibilă în secţiunea privind Politica de confidenţialitate pe pagina web  PAGASHOP.COM

X. MODIFICARE ŞI ACCES LA CONDIŢIILE GENERALE

Art. 25. (1) Aceste condiţii generale pot fi modificate de către Furnizorul pe platforma PAGASHOP.COM, fapt despre care cel din urmă îi va înştiinţa pe toţi Utilizatorii în modalitatea potrivită.

(2) Furnizorul pe platforma PAGASHOP.COM şi utilizatorul sunt de acord că fiecare completare şi modificare a acestor condiţii generale va produce efecte cu privire la Utilizator într-unul dintre următoarele cazuri:

А) după înştiinţarea explicită de către Furnizor pe platforma PAGASHOP.COM şi în cazul în care Utilizatorul nu va declara în termenul de 14 zile pus la dispoziţie că refuză acceptarea noilor condiţii generale; sau

Б) după publicarea lor pe site-ul Furnizorului pe platforma PAGASHOP.COM şi în cazul în care Utilizatorul nu declară în termenul de 14 zile pus la dispoziţie că refuză acceptarea noilor condiţii generale;

В) prin acceptarea explicită de către Utilizator prin profilul lui pe site-ul Furnizorului pe platforma PAGASHOP.COM.

(3) Utilizatorul este de acord că toate declaraţiile Furnizorului pe platforma PAGASHOP.COM, în legătură cu modificarea acestor condiţii generale vor fi trimise la adresa de e-mail indicată de utilizator la înregistrare. Utilizatorul este de acord că scrisorile electronice trimise în conformitate cu articolul acesta nu este necesar să fie semnate cu semnătură digitală pentru a produce efecte în privinţa sa.

Art. 26. Furnizorul va publica aceste condiţii generale la adresa https://www.PAGASHOP.COM/terms/ mpreună cu toate completările şi modificările ale acestora.

XI. DIZOLVARE

Art. 27. Prezentele condiţii generale şi contractul Utilizatorului cu Furnizorul pe platforma PAGASHOP.COM vor fi reziliate în următoarele cazuri:

• În cazul lichidării şi intrării în insolvenţă a uneia dintre părţile contractuale;

• prin acordul comun al părţilor, exprimat în formă scrisă;

• în cazul în care există imposibilitate obiectivă a uneia dintre părţile contractuale să-şi aducă la îndeplinire obligaţiile;

• în cazul confiscării sau sigilării echipamentelor de către organele ale statului;

• în cazul în care înregistrarea Utilizatorului la platforma PAGASHOP.COM va fi terminată sau radiată. În cazul acesta contractele încheiate dar neaduse la îndeplinire pentru vânzare-cumpărare, vor rămâne în vigoare şi sunt executabile;

Art. 28. Furnizorul are dreptul ca oricând, la discreţia sa, fără să trimită preaviz şi fără să datoreze despăgubire să rezilieze unilateral contractul acesta, în cazul în care constată că Utilizatorul foloseşte platforma PAGASHOP.COM în încălcarea acestor condiţii generale, legislaţiei Republicii Bulgaria, bunelor moravuri şi practicii în comerţul electronic.

XII. RĂSPUNDERE

Art. 29. Utilizatorul se obligă să-i despăgubească şi să-i elibereze de răspundere pe furnizorii pe platforma PAGASHOP.COM şi pe Furnizor în cazul litigiilor şi acţiunilor în judecată ale terţilor (indiferent dacă sunt întemeiate sau nu), pentru toate daunele, prejudiciile şi cheltuielile (inclusiv onorarii avocaţi şi cheltuieli de judecată) ce decurg din sau în legătură cu 1) încălcarea oricăreia dintre obligațiile din prezentul contract, (2) încălcarea drepturilor de autor, producție, drepturi de difuzare sau alte drepturi de proprietate intelectuală sau industrială, (3) transfer neautorizat către alte persoane a drepturilor acordate Utilizatorului pentru termenul și în condițiile contractului și (4) declararea incorectă a prezenței sau absenței calității ca, consumator în sensul Legii privind protecția consumatorului.

Art. 30. Furnizorul nu se face responsabil în caz fortuit, de forţă majoră, evenimente întâmplătoare, probleme în Internet, tehnice sau alte motive obiective inclusiv şi acte normativ ale organelor de stat competente.

Art. 31. (1) Furnizorul nu se face responsabil pentru daune şi prejudicii cauzate de către Utilizator terţilor.

(2) Furnizorul nu va fi răspunzător pentru daune materiale sau materiale care rezultă din profiturile pierdute sau daunele suferite de Utilizator în cursul utilizării sau ne-utilizării PAGASHOP.COM și încheierii contractelor de vânzare-cumpărare cu Furnizorul.

(3) Furnizorul nu este responsabil pentru perioada în care platforma nu a fost accesibilă din cauza forței majore.

(4) Furnizorul nu este responsabil pentru daunele cauzate de comentarii, opinii și publicații sub produsele de pe platformă, știri și articole ale platformei PAGASHOP.COM.

Art. 32. (1) Furnizorul nu este responsabil în cazul depășirii măsurilor de securitate ale echipamentului tehnic și, prin urmare, a pierderii informațiilor, diseminarea informațiilor, accesul la informații, limitarea accesului la informații și alte consecințe similare.

(2) Furnizorul nu este răspunzător în cazul încheierii unui contract de vânzare-cumpărare, furnizarea accesului la informații, pierderea sau modificarea datelor care rezultă din legitimarea falsă a unei terțe părți, care pretinde a fi persoana Utilizatorului, dacă poate fi apreciat din circumstanțe că persoana respectivă este una şi aceeaşi cu Utilizatorul.

XIII. RECLAMAŢII

Art. 33. (1) Utilizatorul are dreptul la depunerea de reclamaţie, iar la prezentarea acesteia, setul complet de documente (inclusiv bonul / factura în numerar, avizul de livrare, cardul de garanție etc.), precum și produsele trebuie trimise la adresa biroului Furnizorului din or. Plovdiv, cartier: Trakiya, scara 3, ap. 1, ap. 27 

(2) Utilizatorul are dreptul la depunerea de reclamaţie, iar la prezentarea acesteia, setul complet de documente (inclusiv bonul / factura în numerar, avizul de livrare, cardul de garanție etc.), precum și produsele trebuie trimise la adresa biroului Furnizorului din or. Plovdiv, cartier: Trakiya, scara 3, ap. 1, ap. 27, biroul PAGASHOP.COM.

(3) În cazul în care produsul este trimis pentru serviciul de garanție la o altă adresă decât cea specificată la art. 33. (2) și / sau nu va fi trimis de la un birou al companiei de curierat InOut, costurile de transport vor fi suportate de Utilizator.

XIV. DISPOZIŢII FINALE

Art. 34. (1) Utilizatorul și Furnizorul pe Platforma PAGASHOP.COM sunt obligați să-și protejeze reciproc drepturile și interesele legitime, precum și să păstreze secretele comerciale, care le-au devenit disponibile pe parcursul aducerii la îndeplinire a contractului și a acestor condiții generale.

(2) Utilizatorul și Furnizorul se angajează să nu facă disponibilă publicului corespondența scrisă sau verbală purtată între aceștia în timpul și după expirarea perioadei contractuale. Publicarea corespondenței înseamnă divulgarea în presa scrisă și electronică, forumuri de internet, site-uri web personale sau publice etc.

Art. 35. În cazul unei divergenţe între acești Termeni și condiții generale într-un acord special între Furnizor în platforma PAGASHOP.COM și Utilizator, clauzele contractului special vor prevala.

Art. 36. Eventuala nulitate a uneia dintre prevederile prezentelor Condiţii generale nu va rezulta în nulitatea acestui contract, totalitatea sa.

Art. 37. Pentru problemele nereglementate prin prezentul contract şi legate de executarea şi interpretarea sa, se va aplica legislaţia Republicii Bulgaria.

Art. 38. Prezentele Condiţii generale intră în vigoare din data de 12.08.2015, fiind aplicabile tuturor Utilizatorilor.

Art. 39. Codurile promoționale pentru reducerile la achiziționarea de produse nu se aplică produselor care au fost deja reduse sau cărora li s-a aplicat deja o altă reducere, cu excepția codurilor promoționale care sunt menționate explicit de Furnizor și sunt utilizate pentru o reducere suplimentară.

Art. 40. Codurile promoționale pentru reduceri la achizițiile de produse nu se aplică produselor pe care Utilizatorul dorește să le cumpere pe bază de leasing / plată eşalonată, indiferent dacă sunt deja reduse sau nu produsele relevante.

Anexa nr. 1 – Formular standard pentru exercitarea dreptului la renunțare la contract

Formular standard pentru exercitarea dreptului la renunţare la contract: 
(completaţi şi trimiteţi prezentul formular numai în cazul în care doriţi să renunţaţi la contract) 
– Către „PAGA 1995” SLR, având CUI 206399791, cu sediul şi adresa de management: Bulgaria, or. Plovdiv, cartier: Trakiya, scara 3, ap. 1, ap. 27 
– Prin prezenta vă înştiinţez/vă înştiinţăm* că renunţ/renunţăm* la contractul încheiat de mine/noi* pentru achiziţia următorului /următoarelor produs/produse*, pentru prestarea următorului serviciu/servicii*: – Comandat la data de* / primit la data de* – Numele utilizatorului/utilizatorilor – Adresa utilizatorului/utilizatorilor – SEmnătura utilizatorului/utilizatorilor (numai în cazul în care formularul acesta este pe hârtie) – Data –––––––––––––––––– * Datele care nu sunt necesare vor fi tăiate.

Anexa nr. 2 – Informații privind exercitarea dreptului la renunţare la contract

Informații privind exercitarea dreptului la renunţare la contract:

Instrucțiuni standard de renunțare:

I. Dreptul de retragere din contractul la distanță sau în afara punctului comercial.

II. Aveți dreptul de a vă retrage din acest contract fără a da motive pentru acest lucru în termen de 30 de zile.

III. Perioada de renunţare este de 30 de zile de la data la care dvs. sau un terț, altul decât transportatorul și desemnat de dvs., ați intrat în posesia produselor.

Pentru a vă exercita dreptul de renunţare, trebuie să ne înştiinţaţi luănd legătura cu noi prin datele de contact furnizate pe PAGASHOP.COM și trebuie să ne declaraţi decizia Dvs. de a vă retrage din contract cu o cerere fără ambiguitate (ex.: o scrisoare trimisă prin poștă, fax sau e-mail).

Puteți utiliza formularul standard de renunțare furnizat, dar acesta este opțional. Puteți, de asemenea, să completați și să trimiteți electronic formularul de renunțare standard sau altă cerere de renunțare fără ambiguitate pe site-ul nostru PAGASHOP.COM. Dacă utilizați această opțiune, vă vom trimite imediat un mesaj de confirmare pe suport durabil (cum ar fi e-mail) pentru a confirma primirea renunţării.

Pentru a respecta perioada de renunţare la contract, este suficient să trimiteți mesajul dvs. cu privire la exercitarea dreptului de renunţare la contract înainte de expirarea perioadei de renunţare.

IV. Efectele renunţării.

Dacă renunțați la acest acord, vă vom rambursa toate plățile primite, inclusiv costurile de transport (cu excepția costurilor suplimentare asociate cu metoda de expediere aleasă, alta decât cea mai ieftină metodă standard de livrare oferită de noi), fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, în termen de cel mult 30 de zile de la data la care ne informați cu privire la decizia dvs. de a renunţa la prezentul Acord. Vom efectua restituirea banilor în contul dvs. bancar, caz în care această rambursare nu va fi asociată cu niciun cost pentru dumneavoastră.

Avem dreptul de a amâna rambursarea până la primirea produselor înapoi sau până când nu ne furnizați dovada că ați trimis produsele înapoi, oricare dintre acestea se produce mai întâi.
Dvs. trebuie să suportați costul direct al returnării mărfii. Se preconizează că cheltuielile nu vor depăşi cu aproximaţie suma de livrare sau serviciul standard de curierat.

Dvs. răspundeţi numai pentru reducerea valorii bunurilor în urma încercării acestora diferită de cea necesară pentru constatarea naturii lor, caracteristicilor şi buna lor funcţionare.

Informaţii suplimentare pentru utilizatori găsiţi pe: www.PAGASHOP.COM 

Închideți Coșul meu
Închideți Lista de dorințe
Recently Viewed Close
Închideți

Închideți
Navigație
Categorii