Политика на поверителност

във връзка с обработването на лични данни

Защитата на личните данни е една от основните ценности на съвременните европейски общества. Тази защита е осигурена от правото на

Европейския съюз  – Регламент /ЕС/ 2016/679 /Общ регламент за защита на личните данни/ и от националното законодателство  –

Закон за защита на личните данни.  Защитата на личните данни е от изключително значение за PAGA, защото оценяваме Вашето доверие.  

Ние се стремим да запазим това доверие, като за целта въвеждаме и се придържаме към открити и  прозрачни правила за отговорно обработване

и защита на личните данни.   

КОИ СМЕ НИЕ И КАК ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС

Ние сме ПАГА 1995 ЕООД, регистрирано в ТРРЮЛНЦ към Агенция по вписванията с ЕИК 206399791, със седалище и адрес на управление България, 4003, гр. Пловдив, жк. Тракия, бл. 6, вх. Г,  с управител Георги Янков, тел: 0878120657, имейл: support@paga.com, наричано за кратко PAGA. 

За целите на законодателството в областта на защитата на данните ние сме администратор при обработването на Вашите лични данни.

Имаме готовност при заинтересованост от Ваша страни да Ви предоставим всяка информация по въпросите за защита на личните данни, които Ви вълнуват, както и да вземем предвид Вашето мнение.  Можете да се свържете с нас на адрес: България, 4003, гр. Пловдив, ул. Пантелей Генов № 3,  имейл: support@pagashop.com, като посочите на вниманието на длъжностното лице за защитата на личните данни на  PAGA.

Сигурността на Вашите лични данни се осигурява чрез подходящи технически и организационни мерки, целящи недопускане на неразрешен достъп, нерегламентирано ползване, загуба или унищожаване на информация. Ние събираме и обработваме Вашите лични данни добросъвестно при спазване на изискванията на европейското и национално законодателство.  

КОИ КАТЕГОРИИ ЛИЧНИ ДАННИ ОБРАБОТВАМЕ НИЕ 

Вие решавате кои лични данни да ни предоставите. И ние обработваме именно тези лични данни. На практика това изглежда примерно така: 

 • – Когато си създавате профил в PAGA, Вие ни изпращате адрес на електронна поща,  собствено и фамилно име;
 • – Ако прецените, можете да добавите и допълнителна информация към личната ви страница (Моят акаунт)  като например: мобилен телефонен номер, стационарен телефонен номер, адрес за доставка и адрес на електронна поща;
 • – Когато правите поръчка, вие ни предоставяте следната информация: желаният от Вас продукт, собствено и фамилно име, адрес на електронна поща, адрес за доставка, данни за фактуриране, начин на плащане, телефонен номер.
 • Ако сте се регистрирали  чрез Вашия профил във Facebook или Google,  ще бъдете насочени към страницата Facebook Admin / Google LLC, където ще бъдете уведомени за предаването на Вашите данни на PAGA. Политиките за поверителност на Facebook и Google може да видите на: 
 • www.facebook.com/about/privacy
 • www.policies.google.com/privacy

Освен това можем да събираме и впоследствие обработваме определена информация относно поведението ви при сърфиране в нашия уебсайт, за да персонализираме вашето онлайн преживяване и изготвим предложения, които са съобразени с вашия профил. Приканваме ви да научите повече в тази връзка като прочетете раздела относно обработването по-долу.

В нашия уебсайт можем да съхраняваме и събираме информация посредством бисквитки (cookies) и подобни технологии съгласно Политиката за бисквитките (по-долу). Ние не събираме, нито обработваме по друг начин чувствителни данни, включени в специални категории лични данни в Общият регламент относно защитата на данните. Ние не желаем да събираме или обработваме данни на непълнолетни лица, на възраст под 16 години.

КАКВИ СА ЦЕЛИТЕ И ОСНОВАНИЯТА НА ОБРАБОТВАНЕТО  

PAGA ще използва Вашите лични данни за следните цели:

1. Предоставяне на услуги на PAGA във Ваша полза

 • – създаване и управление на профил в платформата на PAGA;
 • – обработване на поръчки, включващо приемане, валидиране, експедиране и фактуриране на същите;
 • – разрешаване на проблеми, свързани с анулирания на поръчки или всякакви други проблеми, свързани с поръчките, закупените стоки или услуги;
 • – връщане на продуктите в съответствие със законовите разпоредби;
 • – възстановяване на стойността на продуктите съгласно законовите разпоредби;
 • – подпомагане, включително даване на отговори на Вашите въпроси във връзка с поръчките Ви или стоките и услугите на  PAGA; 
 • Обработването на Вашите данни за тези цели в повечето случаи е необходимо за сключването и изпълнението на договор между PAGA и Вас. Освен това, за изпълнението на тези цели се изисква обработване съгласно приложимото законодателство, включително данъчното и счетоводното законодателство.
 •  

2. Усъвършенстване на нашите услуги

Ние бихме искали винаги да ви предложим най-доброто преживяване при пазаруването онлайн. За тази цел можем да използваме определена информация относно Вашето поведение на купувач, да ви приканваме да попълвате анкети за удовлетвореността Ви след приключването на поръчка, или да провеждаме директно, или с помощта на партньори пазарни проучвания и изследвания.

Тези дейности ние базираме на нашите законни интереси при извършване на стопанска дейност като винаги се грижим за това Вашите основни права и свободи да бъдат незасегнати.

3. Маркетинг

Ние бихме искали винаги да сте осведомени за най-добрите предложения за продуктите/услугите, към които имате интерес. В тази връзка, можем да ви изпращаме всякакви видове съобщения, посредством канали за електронни съобщения (e-mail / SMS / mobile push / webpush и пр.),които съдържат обща и тематична информация, информация относно подобни продукти или продукти, допълващи закупените от вас продукти, информация относно оферти и промоции, информация относно продуктите, добавени в раздели „Акаунт/Кошница“, или ако сте проявили интерес към закупуването им, и други бизнес комуникации като пазарни изследвания и анкети за потребителското мнение, и можем да представяме персонализирани препоръки в уебсайта и мобилното приложение. За да ви предоставим информация, която представлява интерес за вас, ние можем да използваме определени данни относно вашето поведение на купувач (например, разгледани продукти/ продукти, добавени към списъка с желани продукти/ закупени продукти),за да създадем профил. Ние винаги гарантираме, че това обработване се извършва при спазване на Вашите права и свободи, и че решенията, взети във връзка с тях не пораждат никакви правни последици за Вас и не Ви засягат по подобен начин в съществена степен.

В повечето случаи ние изискваме Вашето предварително съгласие, за да ви изпращаме маркетингови съобщения. Можете да промените решението си и оттеглите своето съгласие по всяко време като:

 • – промените настройките в клиентския профил в раздел „Моите абонаменти“;
 • – използвате връзката „Отпиши се“ в съобщенията, които получавате от нас; или като
 • – се свържете с PAGA, използвайки данните за контакт по-горе.
 • В определени ситуации ние можем да базираме маркетинговите си дейности на законния си интерес към промотиране и развиване на търговската си дейност. Във всеки случай, когато използваме Ваша информация за нашите законни интереси, ние полагаме грижа и взимаме необходимите мерки, за да гарантираме, че Вашите основни права и свободи не са засегнати. При все това, Вие можете по всяко време, като използвате средствата, описани по-горе, да прекратите обработването на Вашите лични данни за целите на маркетинга и ние ще откликнем на искането ви.
 •  

4. Защита на нашите законни интереси

Възможно е да има случаи, в които ние използваме или предаваме информация, за да защитим правата си и търговската си дейност. Те могат да включват:

 • – мерки за защита на уебсайта и потребителите на платформата на PAGA срещу кибератаки;
 • – мерки за предотвратяване и откриване на опити за измама, включително предаване на информация на компетентни публични органи;
 • – мерки за управление на различни други рискове.
 • Главната причина за тези видове обработване са нашите законни интереси, свързани със защитата на търговската ни дейност като се прави уговорка, че ние гарантираме, че всички предприемани от нас мерки гарантират баланс между нашите интереси и Вашите основни права и свободи.

Освен това, в някои случаи, обработването от наша страна се базира на законови разпоредби като задължението за защита на стоките и стойностите, предвидено от приложимото законодателство в тази връзка.

Колко време пазим Вашите лични данни?

По правило, ние съхраняваме Вашите лични данни докато имате акаунт в PAGA. Вие винаги може да поискате от нас да изтрием определена информация или да закрием акаунта Ви и ние ще отговорим на това искане като запазим определена информация, дори и след закриване на акаунта, когато приложимото законодателство или законни интереси го налагат.

НА КОГО ИЗПРАЩАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ 

В зависимост от случая, можем да предаваме или даваме достъп до някои от Вашите лични данни на следните категории получатели: 

– доставчици на куриерски услуги;
– доставчици на платежни/ банкови услуги;
– доставчици на маркетингови/ телемаркетингови услуги;
• доставчици на услуги, свързани с пазарни изследвания;
• доставчици на ИТ услуги;
• други компании, с които ние можем да разработваме съвместни програми за продаване на пазара на нашите стоки и услуги.

Ако сме задължени по закон, или ако това е необходимо за защита на законните ни интереси, можем да разкриваме определени лични данни и на публични органи.

Гарантираме, че достъпът до Вашите данни от частноправни субекти-трети страни се осъществява съгласно законовите разпоредби в областта на защитата на данните и поверителността на информацията, въз основа на договори, сключени с тях.

Към кои държави предаваме Вашите лични данни?

Не предаваме вашите лични данни към други държави.  

Как защитаваме сигурността на Вашите лични данни?

Ние се ангажираме да гарантираме сигурността на личните данни, като прилагаме подходящи технически и организационни мерки при съблюдаване на промишлените стандарти.

Съхраняваме Вашите данни на сигурни сървъри като използваме най-новите алгоритми за криптиране и гарантираме съхранението на резервни копия.

Въпреки мерките, които прилагаме, за да защитаваме вашите лични данни, ние сме наясно, че по принцип предаването на информация по интернет или други публични мрежи не е напълно безопасно, като съществува риск данните да могат да се преглеждат и използват от неупълномощени трети страни. Ние не можем да поемем отговорност за тези уязвимости на системи, които не са под нашия контрол.

КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА 

Общият регламент относно защитата на данните признава редица права във връзка с Вашите лични данни. Можете да поискате достъп до Вашите данни, корекцията на грешки в нашите файлове, и/или да повдигате възражения по отношение на обработването на Вашите лични данни. Можете също така да упражните правото си на подаване на жалба пред компетентния надзорен орган или до съда. В зависимост от случая, вие можете също така да разполагате с правото да поискате изтриване на Вашите лични данни, правото на ограничаване на обработването на Вашите данни и правото на преносимост на данните.

Повече информация за всяко от тези права можете да получите, като разгледате таблицата по-долу.

За да упражнявате правата си, можете да се свържете с нас като използвате данните за контакт, посочени по-горе. Моля, вземете предвид следното, ако желаете да упражните тези права:

Самоличност. Ние подхождаме сериозно към поверителността на всички записи, съдържащи лични данни. Поради тази причина, ви молим да ни изпратите Вашите искания относно тези записи като използвате адреса на електронната Ви поща, посочен във Вашия акаунт в PAGA.  В противен случай, ние си запазваме правото да проверяваме Вашата самоличност като изискваме допълнителна информация за потвърждаването ѝ.

Такси. Ние няма да налагаме такса за упражняване на каквито и да е права по отношение на Вашите лични данни, освен когато искането Ви за достъп до информация е без основание, многократно или излишно се повтаря, в който случай ще таксуваме разумна сума. Ще Ви информираме за евентуални приложими такси, преди да разгледаме искането Ви.

Срок за отговор. Ние планираме да отговаряме на всички валидни искания в рамките на един месец, освен когато искането е особено сложно, или ако сте отправили повече искания, в който случай ще отговорим в рамките на максимум два месеца. Ще ви уведомим дали ще имаме нужда от повече от един месец. Възможно е да ви помолим да ни кажете какво точно желаете да получите или за какво се тревожите. Така вие ще ни помогнете да действаме по-бързо и да съкратим времето за отговор на Вашето искане.

Права на трети страни. Няма да е необходимо да отговаряме на искане, ако то засяга по отрицателен начин правата и свободите на други субекти на данни.

Съответните права     Описание

Достъп   

Можете да ни помолите:

– да потвърдим, че ние обработваме Вашите лични данни;
– да предоставим копие от тези данни;
– да Ви предоставим информация относно Вашите лични данни, като например данните, които ние имаме, как ги използваме, на кого ги разкриваме, дали ги предаваме в чужбина и как ги предпазваме, колко дълго ги пазим, какви права имате, как можете да подадете жалба, къде сме придобили Вашите данни, доколкото информацията вече не Ви е била предоставена посредством това известие.
 •  

Поправяне    

– Можете да поискате от нас да поправим или допълним Ваши неточни или непълни лични данни.

– Възможно е ние да се опитаме да удостоверим неточността на данните, преди да ги коригираме.

Изтриване на данни  

Вие можете да ни помолите да изтрием Вашите лични данни, но единствено ако:

 

– те вече не са необходими за целите, за които са били събрани; или

 

– Вие сте оттеглили вашето съгласие (ако обработването на данните се основава на съгласие); или

 

– упражнявате законно право на възражение; или

 

&

Продукти в кошницата
Close Любими
Категория